Day: 20 juin 2014

Tovolahy iray 16taona, mpianatra kilasy fahatelo amin’ny CEG ao Lanjarivo ary monina ao amin’ny fokontany Mangatsahatsa – kaominina Lanjarivo – distrika Antalaha., no nahavita nanapaka ny hatoky ny reniny niteraka azy tamin’ny antsy lava lela. Mpividy lavanila madinidinika ny renin’ity tovolahy ity. Indray harivariva amin’ny fito ora alina, dia nambarany an-dreniny hoe  » mitondra lavanila…

Plus de 1 700 membres et 16 groupements sectoriels et régionaux font maintenant partie du Groupement des Entreprises de Madagascar (GEM). « La plupart des membres ont constaté une chute inquiétante des ventes de leurs produits et donc de la consommation au cours du premier trimestre de l’année. Il semblerait que les contrecoups de la crise se…