Day: 19 septembre 2014

Mandeha manary fako, mividy kafe ary indraindray aza dia hitan’ny olona manary… pô amin’ity tarehy mivindana lalandava. Tsy maintsy izay foana no  ahitana an’ity rangahy iray, fantatry ny maro eny amin’ny faritra Ambatomaro iny amin’ny petak’anarana hoe Rajakôba. Tsy tokan-tena Rajakôba fa mananam-bady ,raha ny filazan’ireo mpiray monina aminy. Saingy izy avokoa no manao ity…

Ministère de l’Environnement : Utilisation d’images satellites pour alerter sur la déforestation

Utiliser et analyser les images satellites en un temps quasiment réel à travers une plate-forme web pour alerter sur la déforestation. C’est la nouvelle façon de travailler du Ministère de l’Environnement, de l’Ecologie et des Forêts à travers le projet intitulé «Global Forest Watch 2.0» ou GFW 2.0. Le but c’est de permettre la gestion…