Day: 24 décembre 2014

Toa tsy mety mijanona mihitsy ny halatr’omby anaty fahitra amin’iny Avaradrano iny. Manomboka aty Ilafy, ka miampaka hatrany Talata Volonondry. Tamin’ny faran’ny herinandro teo, ombin-tsarety roa no nisy nangalatra tao amin’ny toerana nasiana azy teny avaratr’Ilafy. Raha vao nahafantatra ny olona, dia natao ny fikarohana. Hatramin’izao anefa, tsy hita mihitsy ireo omby roa ireo. Araka…

Fiainana efa mihamafy ve sa ny olona no efa leon’ny tsy fisian’ny fandriampahalemana amin’izao fotoana izao, ka mitady hanampatra foana ny hatezerany amin’ireo olon-dratsy tratra am-bodiomby ? Toy izay nitranga teny Anosimasina Itaosy omaly tokony ho tamin’ny 10 ora antoandro teo. Lehilahy iray, nahitana basy tany am-balahany, asa na saika hanafika teny an-toerana, no efa saika…

Nisehoana lozam-pifamoivoizana omaly antoandro tokony ho tany amin’ny 12 ora tany ho any, tamin’ny làlam-pirenena faha-3 teo amin’ny PK 28,2 nivoaka ny tanànan’i Talata Volonondry. Vokany, olona iray no namoy ny ainy ary dimy naratra. Ny loharanom-baovao no nahafantarana, fa raha nandeha nilamina tsara ilay taxi-brousse no nisy olona niampita tampoka. Niezaka ny mpamily niala…

Trafics de bois de rose : Un embarquement en grande quantité à Mananara

La Chine a saisi 250 000 rondins de bois de rose en provenance de Madagascar entre 2010 et 2014. A l’approche des fêtes de fin d’année, les trafics de ressources forestières et faunistiques sont en nette recrudescence atteignant un volume de plus de 70 %, d’après la plate-forme des organisations de société civile œuvrant pour l’environnement,…

Notanterahan’ny « Collectif de Officiers de Police de Madagascar » COPM teny Ivato, ny hetsika hentina hanampiana ireo zaza kambotin’ny polisim-pirenena any Ambatolampy sy ho fanamafisana ny firaisankinan’izy ireo. Fahombiazana no hita tamin’izany, araka ny filazan’ny filohan’izy ireo Mandridake Randriamanjaka. Araka izany, tratra ny tanjona. Naneho ny fahavononany ireto « Officier de Police » ireto, amin’ny fanantanterahana ny…

Production d’électricité : Dettes accrues de la Jirama envers Enelec

Les simples maintenances ne suffisent plus pour faire face aux problèmes de délestage, selon les spécialistes auprès d’Enelec. Il faut investir sur de nouveaux moteurs qui marchent au fluel lourd et se tourner à long terme vers l’hydroélectricité. Quatre moteurs, des centrales Wartsila, fonctionnant au fuel lourd, sont arrivés à Toamasina le 15 décembre dernier.…