Day: 5 mars 2015

Aucun pays ne peut prétendre assurer tout seul la protection de la Zone Economique Exclusive sous sa juridiction. « Une défense collective s’impose pour lutter contre la piraterie maritime. En effet, la sécurité maritime au niveau régional s’avère prioritaire afin de développer l’économie bleue par l’exploitation rationnelle des ressources marines », a expliqué François Laurent, expert auprès…

Ny tsy fandriam-pahalemana tokoa ve no mirongatra izay tsy izy ka tsy arak’ireo mpitandro filaminana intsony ? Hany ka tsy miandry izay fitsaràna na manam-pahefana intsony ny vahoaka fa avy hatrany dia manao ny fitsaràny azy manokana. Toy ity nitranga tetsy Antanimena ity ny talata hariva lasa teo. Bandy roalahy avy nanendaka tety Antanimena ambony, akaikin’ny…

Naratra ary nihetsika hatramin’ny taolan-damosiny aza, faritra izay isan’ny saro-pady indrindra amin’ny vatan’olombelona satria mifandray mivantana amin’ny saina izay mibaiko ny fihetsehana rehetra avy eo. Ny alin’ny talata hifoha alarobia teo no nofaohin’ny kamiao mpitatitra solika i Rababany Christophe raha nitaingina moto ka nizotra tamin’iny lalan’ny by-pass iny. Nianjera sy naratra avy hatrany ary tsy…

Association Fitia : Reprise des actions sociales

Après plusieurs mois de recul, l’Association Fitia dirigée par l’ancienne Première Dame, Mialy Rajoelina reprend les aides aux plus démunis. Un retour en force marqué notamment par des actions sociales au bénéfice des victimes des dernières intempéries. Hier, une forte délégation de ladite association s’est rendue dans le troisième Arrondissement pour apporter des aides aux…