Day: 9 août 2015

Tsy isalasalana ny mety hisian’ny areti-mifindra sy ny haromotana raha ny zava-misy iainana ao an-drenivohitra Anosy no zohina. Isak’ireo elakelan-trano sy eny amoron-dalana, saika ahitana fako avokoa. Misy amin’ireo fako ireo ao anatin’ny 2 na 3 herinandro tsy mbola voaaisotra. Maimbo ny tanàna, maloto ny rivotra. Ireo mpitaiza kisoa ao an-tampon-tanàna mihamaro. Ireo loto vokatry…