Day: 22 août 2015

Amin’ny andro antoandro no nitrangan’ilay asan-jiolahy. Avy naka vola tao amin’ny banky ilay manamboninahitra ary niantsena niaraka tamin’ny zafikeliny teo Analakely. Rehefa vita izany rehetra izany, omaly tokony ho tamin’ny telo ora tolakandro, dia lasa izy mianaka nilahatra fiara fitaterana teo Soarano,  teo ampitan’ny Tana Plaza. Teo amin’izay no nitranga ny herisetra. Ireo zazakely mivondrombondrona…