Day: 2 avril 2016

Nandritra ny fahatongavan’ireo andramena tao anatin’ireo kaontenera enina avy any Maurice ny alakamisy maraina be teo anivon’ny seranan-tsambon’i Toamasina, avy hatrany dia nosokafana izy ireo ny tolakandro raha vao tonga niatrika izany ny minisitra roa, nahitana ny minisitry ny vola sy ny teti-bola; sy ny minisitry ny tontolo iainana, ny ekolojia, ny ranomasina ary ny…