Day: 15 juillet 2016

OIF : Appui à l’insertion et à la formation professionnelle des jeunes

400 000 jeunes arrivent sur le marché du travail alors que 6 000 seulement bénéficient des formations professionnelles adéquates. Hier, Michaëlle Jean, Secrétaire Général de l’Organisation Internationale de la Francophonie rencontre les élèves du Lycée Technique Professionnel et Lycée d’Ampefiloha ainsi que les méthodologues formés dans le cadre du programme « formation et insertion professionnelle des…

Tany amin’ny toerana iray atao hoe Andohan’i Befotaka, Fokontany Antsahamanara – Kaominina ambanivohitra     Ambodivoara – Distrikan’i Sambava – Faritra SAVA, tsy lavitra be ny fokontany ao Andatsakala – kaominina ambanivohitra– Distrikan’i Sambava – Faritra SAVA ihany no misy ny tanimboly sy tanin-davanilin’ny ragahy iray, 76taona, avy ao Antsahamanara ka nanorenany trano mba hipetrahany sy hanaovany…

Foire « Ankolagny » : Des produits phares de haute qualité exposés

Favoriser la mise en relation entre les organisations de producteurs et les opérateurs du marché. Tel est l’objectif de l’organisation de la foire « Ankolagny », dans sa 4e édition par le ministère auprès de la Présidence en charge de l’Agriculture et de l’Elevage via le programme PROSPERER en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie…

RN2 : Kamiao mpitondra « friperie », may kila

Kamiao mpitondra « friperie » no nirehitra nidedadeda, omaly antoandro tokony ho tamin’ny 1 ora, teny amin’ny làlam-pirenena faharoa, tao Antongombato, manelanelana an’i Marovoalavo sy Marovezo. Niitatra izay tsy izy ny afo ary nanempotra tanteraka ny setroka mainty nandrakotra ny lanitra. Nitohana ihany koa ny fifamoivoizana vokatr’izany. Marihina fa efa nanomboka tao anaty fiolahana ilay kamiao no…