Day: 9 novembre 2016

#-Alaotra. Doro trano sy vonoan’olona. Lehilahy lehibe iray no tezitra ka nandoro tranon’olona roa samihafa. Ny alin’ny zoma heriny no nitrangan’izany tao amin’ny distrika…