Day: 20 mai 2017

Tao anatin’ny lanonana ara-miaramila tsotra nefa manana ny maha-izy azy  no nahatontosana ny famindram-pibaikoana teo amin’ny  Colonel Ranaivonampoizina Harilaza,  lehiben’ny zandary taty Alaotra Mangoro teo aloha, sy ny Colonel Randriamaharivo  Hery Lala  izay hitantana ny fibaikoana vondron-tobim-pileovana Alaotra Mangoro  vaovao eo anivon’ny zandary. Tao amin’ny kianja Rasolonjatovo no nanaovana ny lanoanana ara-miaramila rehetra, ny faha…

Comme annoncé, la saison 2017 a été officiellement lancée hier au Gymnase de Mahamasina sous l’égide du président de l’ASOIMADA, Oliva Randimbiarisoa. La grande majorité des institutions, des ministères et des organismes rattachés étaient présents à Mahamasina pour ce coup d’envoi des festivités des fonctionnaires sportifs. « Réforme », tel est le maître-mot de la nouvelle équipe…