Day: 12 décembre 2017

Tokony ho tamin’ny telo ora maraina no nisy namaky ny tokantrano iray. Vitan’izy ireo ny nanimba ny varavaran-kazo ary efa teo am-pamakiana ny varavaram-pitaratra farany no taitra ny tompon-trano ka niantso vonjy. Teo no nitifitra ireo telo lahy. Voa teo amin’ny ranjony ny lehilahy iray tao an-trano. Mba tsy nahazo na inona na inona kosa…

Tsy mihanona fotsiny amin’ny fikarohana hevitra ambony latabatra, hiadiana amin’ity resaka tsy fandriampahelamana ity, ireo tomponandraikitra ambony eo anivon’ny zandarimariam-pirenena fa misy mihitsy ny fidinana ifotony, hijerena ny zava-misy marina eny amin’ireo toerana voasokajy ho faritra mena. Izany rahateo dia mba ho fanaraha-maso ireo zandary eo ambany fifehezana sy ho fampiharana ny paik’ady sy ny…