Day: 27 décembre 2017

Ambohimahasoa : Nisy namaky ny CSB2. Lasa ny fanafody maro izay mba natao tahiry tao. Torak’izany ihany koa ny fitaovana fampiasa amin’ny fitsaboana. Nokajian’ireo olon-dratsy…