Day: 25 octobre 2018

Le Programme d’Appui à l’Emploi et à l’Intégration Régionale (PROCOM) de l’Union européenne se poursuivra encore jusqu’en mai 2019. Financé par le 10e FED (Fonds Européen de Développement) afin de contribuer au renforcement du secteur privé, ce programme dispose d’une enveloppe de 8 millions d’Euros et s’étale sur cinq ans. Plusieurs appuis ont déjà été…

Mpitsabo mpanampy iray tsy miankina nanao fandidiana marary tao an-tranony, tany amin’ny Fokontany Antognopahitra Kaominina ambanivohitry Bemanevika, Distrikan’i Sambava, ny alatsinainy 22 oktobra teo, tokony tamin’ny enina ora hariva, no nahafaty raim-pianakaviana iray marariny izay notsaboiny nanomboka ny alakamisy lasa teo, ary nakany vola sivy hetsy ariary. Raha vao naheno ny tranga ny avy ao…

Toy ny akora fototra rehetra misy any an-toerana, dia nahitana fiakarana 15 isan-jato ny vidin’ny biriky eny am-potony. Raha 70 ar ny vidin’ny biriky iray eny am-potony tamin’ny taon-dasa, ankehitriny, dia lasa 80 ar. Maro ny antony mahatonga izany, hoy ireo mpisehatra amin’io lafiny io, ka anisan’ny lehibe amin’izany, dia ny fahasimban’ny totolo iainana, toy…

Dekapy’s band  : Trois grands shows qui envoient du lourd

Dekapy’s Band lèvera les signes de corne de ses inconditionnels. Le « Hard Rock » et le « Heavy metal » seront au menu. « Notongavanao », ou encore « Hiampita » seront dans le répertoire du 27 octobre au CFM anosy à 14h30. Dekapy’s Band partagera la scène avec Limitless et Aurora. Le vendredi 2 novembre, Thierry Ratsimbazafy et sa bande chaufferont leurs fidèles au Piment café Behoririka à 21 heures du soir. Ensuite, Dekapy, Davids de Mage 4 et Poun de Green gratteront leur guitare au Kudéta Urban…

Bodybuilding – Titan Cup : 5 Malgaches à l’assaut de La Réunion

Avec une préparation qui s’étale sur un an, les représentants malgaches comptent se démarquer au Gymnase Michel Debré de Saint-André de la Réunion. Vingt quatre heures avant leur départ, les cinq bodybuilders malgaches engagés au Titan Cup prévu se dérouler au Gymnase de Saint-André de la Réunion ce 27 octobre prochain au Complexe ont été…

« Mobilebanking » : Misy voasoloky an-tapitrisany indray, olona iray karohina

Faran’izay tsotra ny fomba fanaon’ireo mpisoloky kanefa mbola mahomby ihany koa izany na dia efa betsaka aza ny fampitandremana nandeha. Miantso ny olona iray izay fantany anarana sy fantany laharana finday izy. Milaza ho mpiasan’ny orinasam-pifandraisana ary miresaka momba ny kaonty « mobilebanking » eo aloha izy. Rehefa mandeha ny resaka dia milaza izy fa misy vola…

Tamin’ny taona 2018 ity dia nirongatra izaitsizy ny trafikana sokatra tany amin’ny Faritra Atsimo Andrefana. Raha mbola tsy vita akory ny fitsarana an’ireo olona telo voarohirohy (mpiambina ny iray, mpamahana sokatra ny faharoa ary tompontrano ny fahatelo) izay nahatrarana sokatra miisa 10 196 tao Betsinjaka Toliara II, ny 21 aprily lasa teo. Ary nahemotra androany…

Mitaraina ny fianakavian’ireo mponina ao amin’ny kaominina Mahaly, ao Amboasary atsimo, monina eto Toamasina izao, ka niantso mpanao gazety nanazavan’izy ireo ny zava-misy iainan’ireo havan’izy ireo sy ny fianakaviany any an-toerana ankehitriny, noho ny afitsoka ireo andian-dahalo manafika. Raha ny fanazavan’ireto olona nitafa tamin’ny mpanao gazety teto Toamasina ireto dia tsy ireo tokantran’olona intsony no…

Elevage : « Les maladies affectant nos cheptels sont introduits à Madagascar »,

Selon le Pr Rafatro Herintsoa Le nombre de docteurs vétérinaires qui assurent le contrôle de la santé animale est encore insuffisant à Madagascar. En effet, ils ne sont que 400 médecins vétérinaires éparpillés dans toutes les régions de l’île, soit un ratio d’un docteur vétérinaire pour un cheptel d’élevage de 100.000 têtes. La région Atsimo…