Day: 25 mars 2019

Ny kaominina ambonivohitr’i Morondava no voahosotra ho kaominina mendrika. Ny kaominina ambonivohitry Morondava no voahosotra ho kaominina Mendrika Salama Mihabo. Izany no fantatra nandritra ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an’ny rano; izay natao tao amin’ny renivohitry Menabe. Hetsika nokarakarain’ireo mpiara-miombon’antoka momba ny rano sy ny fidiovana ka nampitrondraina ny lohahevitra hoe “Na iza inao,…

Taorian’ny atsapaka nataon’ny OVEC  hitondra ny laharana ny kandidà tsirairay avy eto amin’ ny distrikan’ Ambositra, dia samia niezaka ireo kandida ireo nangataka  tsodrano amin’ireo ray aman-dreny eto an-toerana alohan’ny hampahafantatra ny momba azy ireo tsirairay avy sy ireo mpirai listra aminy, ka anisan’izany ny kandidà laharana faha telo  Dera Tsihoarana avy amin’ny tsy miankina…

Quatrième revue de la FEC : Le FMI débloque 43,8 millions de dollars

La confiance des bailleurs de fonds vis-à-vis du régime actuel continue de se confirmer et les fonds aussi bien publics que privés sont attendus pour le développement du pays. C’est de la plus belle manière que cette confiance vient d’être démontrée,  puisque cette fois-ci, c’est le Fonds Monétaire International (FMI),  une institution  occupant une position…