Day: 3 avril 2019

Tahaka ny zandarimariam-pirenena manerana ny Nosy, dia isany nankalaza ny andron’ny 02 avril andron’ny zandary ny vondrom-pileovana eto Toamasina. Hafa kely anefa ny hetsika nataon’ny teto Toamasina, satria ny fanombohan’ny hetsika manokana mandritra ny herinandro amin’ny fametrahana ny filaminam-bahoaka ao Toamasina Suburbaine ; izay tena fieren’ireo andian-jiolahy sy fanaovan’izy ireo  ny asa ratsiny amin’ny resaka vaky…

Rapatriement de travailleuses du Koweït : Un catalyseur de vigilance pour la traite d’êtres humains à Madagascar

Le rapatriement récent et en cours d’une partie des travailleuses malgaches en provenance du Koweït a agi comme un catalyseur pour (re)lancer le haro sur ce fait social, qui est résolument de la traite d’êtres humains, de laquelle Madagascar est concerné, due entre autres, à son extrême pauvreté et à son emplacement géographique. Suite à…