Day: 18 août 2019

Androany hatramin’ny alarobia izao no misokatra ny lavantin’ireo entana tsy navoakan’ny tompony tao anatin’ny fetr’andro ara-dalana eo anivon’ny teoram-pitahirizan’entan’ny Mictsl sy ny Smmc. Sady mitsidika ny entana halainy eny anivon’ny seranan-tsambo ireo manao ny lavanty no afaka avy hatrany dia mandrotsaka ny valopy misy ny tolo-bidy ihany koa. Tsy nampiarahana tamin’izao lavanty mandeha manomboka androany…