Anosiavaratra – Vaky trano : najifa ny entana

Jacaranda

Amin’ny andro antoandrobe nanahary, tokony ho tamin’ny roa ora, no nidiran’ny olon-datsy ny trano iray tao Anosiavaratra. Very ny fahitavalavitra, ny radio, ny vilany, ny lamba samihafa ary ny kojakoja maro samihafa. Saingy nisy hadino tao ny fitaovan’ireo mpangalatra. Nomena ny zandary ireo antsim-bilona sy tee-shirt, taraiky tao an-trano, mba hanaovana fanadihadiana. Nopitsohan’ireo olon-dratsy ny hidin’ny trano dia niditra teo amin’ny varavarana izy ireo, raha araka ny fanazavan’ny tompon-trano. Tranon-drazana ilay trano ka isaky ny faran’ny herinandro ihany vao misy olona tonga mipetraka. Efa mandeha ny fanadihadiana momba ity raharaha ity amin’izao fotoana.

D.R

Share This Post