Oniversite : Manana fitakiana koa ny any Toamasina

Jacaranda

Raha mbola tsy milamina ny toe-draharaha any amin’ny oniversite any Mahajanga dia fantatra izao, fa manana ny fitakiana koa ny avy ao Barikadimy ao Toamasina. Taratasy misokatra lava no nalefan’izy ireo any amin’ny tompon’andraikitra. Raha atao bangotokona izany dia mahasahana ny fiainan’ny oniversite iray manontolo. Nandefasan’izy ireo an’io taratsy io ny tompon’andraikitra any an-toerana. Singanina amin’izany ny fisamborana mpianatra telo voalaza fa naka jiro tamin’ny fomba tsy ara-dàlana. Eo ihany koa ny fizarana ny trano fonenana,izay nolazain’izy ireo fa tokony ho vita haingana mba tsy hanelingelina ny fanadinana sy ny zavatra hafa heverin’izy ireo fa tsy mandeha araka ny tokony ho izy.

Raha hitodihana indray ny any Mahajanga dia tsy nahitana fihetsiketsehana tany, omaly. Na izany aza anefa, tsy mbola misy mihitsy ny fandaminana tena maty paika. Mangina tanteraka ny eny amin’ny oniversite.

r.s.

Share This Post