Exécution sommaire à Ampefiloha : La CNIDH exige une accélération du procès

Jacaranda
La CNIDH est pour l’accélération du procès impliquant l’inspecteur de police, lors d’une exécution sommaire à Ampefiloha.

Elle estime que la hiérarchie au niveau des forces de l’ordre a tendance à protéger ses éléments même si ces derniers ont commis de fautes lourdes. Ce qui constitue un mauvais exemple pour la population.

La Commission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme (CNIDH) a réagi face à l’exécution sommaire qui s’est passée récemment à Ampefiloha. C’était lors d’une conférence de presse qu’elle a tenue, hier, en son siège, à Antsahavola. Elle a ainsi accueilli chaleureusement le communiqué du ministre de la Sécurité  publique en date du 27 août dernier, où il présentait au nom de la police nationale les excuses et les condoléances à la famille de la personne exécutée à Ampefiloha le 23 août et annonçait que l’inspecteur de police stagiaire  avait été présenté à la Justice et placé sous mandat de dépôt. Elle demande ou exige, c’est selon, au ministre de la Justice de faire en sorte que l’inspecteur de police stagiaire concerné soit jugé dans les meilleurs délais, et que la décision de  Justice qui en résultera soit portée à la connaissance du public aussitôt. La CNIDH de rappeler notamment les principes établis par la Constitution qui stipule en son article 6 « la loi est la même pour tous, qu’elle protège, qu’elle oblige ou qu’elle punisse » et en son article 8 « le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi et que nul ne peut être arbitrairement privé de la vie ».

Corporatisme. La CNIDH encourage ainsi le gouvernement à poursuivre, à intensifier et à généraliser les efforts accomplis par les trois départements ministériels en charge de la défense et de la sécurité pour mettre fin à l’impunité de leurs éléments nocifs, conditions essentielles à la restauration de la confiance de la population envers ses institutions. Toutefois cette commission de constater que ces efforts ne peuvent pas avoir des effets durables tant que subsistent des pratiques telles que la location d’armes militaires aux bandits, le corporatisme ou les intérêts partagés qui poussent certains chefs à occulter les méfaits, voire les crimes de leurs subordonnés. En outre, la CNIDH prône également l’éducation  des jeunes à une citoyenneté responsable, à une moralité autre que celle régie par la loi du plus fort, ou la loi du  talion : œil pour œil, dent pour dent, aussi néfastes l’une que pour l’autre à l’instauration d’une société de justice et de paix.

Dispositions. Notons que la CNIDH a été mise en place en 2016. En ce qui concerne les attributions de cette dernière, « la CNIDH est le mécanisme national indépendant de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants prévu par les dispositions de la loi n°2008-008 du 25 juin 2008… ». Par ailleurs, la CNIDH constitue une mise en œuvre de l’article 7 de la Constitution qui stipule que « les droits individuels et les libertés fondamentales sont garantis par la Constitution et leur exercice est organisé par la loi » et en son article 8 alinéa 2 qui dispose que « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ».

Dominique R.

Share This Post

7 Comments - Write a Comment

 1. Mazava zao fa izay tratra manao ihany no voasazy fa raha toa ka novonoin’ny polisy toy ny fanaony dahalo na ny mpamaky trano izay tsy azo sary avy amin’ny mpanao gazety na koa tsy misy mahita dia classé sans suite. Araka ilay fiteny hoe : ny mpangalatra dia tsy azo atao hoe mpangalatra raha tsy efa tratra eo ampangalarana, ny mpanao tsolotra dia tsy azo atao hoe manao tsolotra raha tsy efa tratra eo ampanaovana an’izany, sns….

 2. Fa lasa heloka ho an’ny mpitandro filaminana izany izao ny mamono jiolahy?
  Raha izany, dia aza gaga isika raha hirongatra indray ny asan-jiolahy, satria harovan’ireo miantso azy ho mpiaro ny zon’olombelona izy ireo.
  Ka na mamono olona amin’ny fomba feno habibiana aza, dia tsy azo vonoina satria mila harovana ny zon’izy ireo. Fa tsy asiana resaka ny zon’ireo olona tsy mana-tsiny novonaion’izy ireo. Mba misaina rehefa manao zavatra, fa izao mihitsy ny mahatonga an’ity tany ity tsy mety mandroso…

 3. Ny fitandroana ny zon’olombelona dia fiadiana amin’izay fihetsika rehetra tsy Mifanaraka amin’ny lalana ka IZAY MANAO FIHETSIKA mihoatra izay VOAFETRAN’NY LALANA dia MANAO ASAN—DAHALO na MPITANDRO FILAMINANA SY OLON—DALANA aza satria TSY TAN—DALANA.
  Asan’ny POLISY ny miady amin’izay mety ho OLONDRATSY izay no nidirany ho MPIKARAMA antsitrapo fa tsy no terena hoamin’io asa io.,(mbola nisy nanome tsolotra aza angamba ny sasany hidirany ao),kandra io…. ary misy lalana mifehy izany fomba fiady izany fa tsy hoe rehefa diso i Ranona….dia hanaranam—po na hoe sendra mamomamo na nisy nahasorena…Aoka samy hahay hanao ny asany mba hanjakan’ny filaminana.Izay tsy mahavita ,manaova zavatra hafa.

 4. Mibaribary ny fanamparam-pahefana, FAUTES LOURDES, araka ny voalaza. Tsy misy commentaire maro tokony hanahirana ny maso eto, fa ny vokatry ny ezaka ataon’ny tompon’andraikitra no andrasana hovakina tsy ho ela eto amin’ny gazety. Aiza ho aiza koa ny raharaha Antsakabary? Mangataka sy miangavy vaovao avy amin’ny gazety, avy amin’ny mpanao gazety ary indrindra avy amin’ny CNIDH, hahafahanay (vahoaka) mahalala ny tohin’ireny fanosihosena zon’olombelona sy fanaovana tsinontsinona ny vahoaka sy ny polisy ireny. Nalaza izy iny, ary hotran’ny samy niteny sy nihetsiketsika ny manana andraikitra kanefa ny tohiny tsy hitanay. Misaotra mialoha, tompoko.

 5. Amiko tsy misy tokony hilàna ny io fikambanana io raha hiaro ny jiolahy sy ny asan-devoly fotsiny ihany no anto-pisiany !!! Tahaka izany koa ireo lazaina ho « mpitandro filaminanana » raha tsy hiaro ny vahoaka mba ahafahany mamokatra sy miasa ary mivezivezy malalaka eto @ taniny. LAZAIKO MAZAVA TSARA NA DIA TS’Y TE-AHALALA AZA NY REHETRA FA FOANA HO AZY 100% NY FITSARAM-BAHOAKA REHEFA TSY MISY INTSONY NY MPIARO IREO JIOLAHY NANAPOTIKA NY FIRENENA HATR@ ZAY!!!

 6. · Edit

  Tsy lay fandraisana andraikitra nataony fanjakana no olana fa ilay fandraisana andraikitra mandeha ila,inona fandraisana andraikitra nataony mpiaro zon’olombelona eo anatrehany asan-jiolahy sy asan-dahalo manao abibiana mahazo vahoaka Malagasy manerana nosy,antanandehibe sy Ambanivohitra,famonoanamahatsiravina sy fametavetana,tsy manana antra ireo olondratsy manao an’izany famonoana izany,mba efa nanao antso avo aminy fikambanana irais am-pirenena ve ianareo hitady hevitra hiarovana ireo Malagasy tsy misy mpiaro sy miraviravy tanana,inona fiadina sy fanampiana mahomby nomeny izy ireo hoany Malagasy? Tsy hitanareo ve fa mampidilindrambo mpanao ratsy aminy tany efa tsy milamina izao zao mesure noraisinareo izao? Tsy mba afaka mifanakalo hevitra sy miaro ny element ve Ministre eo anatrehany tranga manokana sy zava-misy iainany vahoaka tsy mandady arona,amiko tokony mesure hafa no noraisina fa tsy fanagadrana satria efa leo ny vahoaka Malagasy aminy tsy fandriampahalemana dia iny no hiafarany ary mety hanjaka indray fitsaram-bahoka atoato

 7. Efa dingana lehibe vita hatreto ny faneke-keloka nataon’ny polisy . Tsy mbola nisy mihitsy izany teo aloha
  nandritry ny taona maro lasa.
  Ny faharoa dia ny sazy momba ny tsy fanarahan-dalàna dia tokony tokoa mihàtra amin’ny rehetra,na iza izy na
  avy aiza.

Post Comment

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.