Category: Faits-Divers

Salama tsara izy no tonga tao amin’ny hopitaly. Tsy nisy rà nivoaka ihany koa na dia kely monja aza. Saingy fantsika rezatra efa harafesina be no nitsatoka teo amin’ny masony. Izay no hita teny an-toerana tamin’ny fotoana nanateran’ny fiarakaretsaka ity zazavavikely latsaky ny folo taona teny amin’ny hopitaly Hjra omaly. Rehefa nanontaniana ny zavanisy dia…

Ny asabotsy teo no nampahafantarina ny be sy ny maro ny fisokafan’ity fivarotana iray momba ny kojakoja infôrmatika sy ny fitaovana fikarakarana endrika amam-bika. Marihana fa ao amin’ny Zoom no misy azy ity ary efa herin-taona mahery izay no nisokafany, fa talohan’izao kosa dia varotra amin’ny alàlan’ny tranon-kala no nanaovana ny kômandy , ary iray…

Nohazavain’ny zandary amin’ny antsipiriany ankehitriny ny fizotran’ny hetsika “coup d’arrêt” ary hita tao anatin’ny tatitra ny fisian’ny ben’ny tanàna sy Chef Zap izay kaorihina ankehitriny. Ny 15 jiona no tonga tany an-toerana ny mpitandro filaminana ary avy hatrany dia nanao fisafoana ny alan’Ambohitsy-Ifotaka. Ao no voalaza fa fametrahan’ireo dahalo ny omby avy nangalariny. Ny 16…

Après la mort suspecte de deux personnes dans le village de Kianjandrakefona, dans le district d’Ambositra, la famille des victimes a saisi les autorités compétentes à savoir, les responsables du CSBII et de la gendarmerie. Le 18 juin dernier, la mort de ces deux personnes reste inexpliquée pour les proches. Alertés, les responsables ont immédiatement…

Ny 19 jiona teo no nahazo loharanom-baovao tany amin’ny olon-tsotra ny polisy misahana ny ady amin’ny zava-mahadomelina etsy Anosy fa misy lehilahy mpivarotra rongony eny Andrononobe Analamahitsy. Nidina teny an-toerana avy hatrany ny polisy ny androtr’io ihany, tany ho any amin’ iray ora antoandro tany ho any. Tra-tehaka tao an-tranony ity lehilahy iray izay mitondra…

Mbola nahitàna fatin’olona indray teo amin’ny reniranon’Ikopa omaly. Razana efa potika, ny karan-dohany aza efa natsingevan’ny rano, no hitan’ny olona. Hita teo ihany koa ny vatany ary mbola misy akanjo. Teo amin’ny mifanandrify an’Anosizato no nahitàna ity tranga nahatsiravina ny maro ity. Lehilahy izy io rehefa notsirihan’ny manam-pahaizana. Ny akanjony rahateo sy ny bikabikany dia…