Betafo : Tovolahy novonoina, nafenina tao an-davabato ny fatiny

Jacaranda

Tovolahy iray vao herotrerony tokony ho 22 taona eo no hita faty tao Ambatonikolahy distrikan’i Betafo ,rehefa tsy nody an-trano nanomboka ny 2 novambra lasa teo. Nivoaka ny trano ho eny an-tanimboly no  antony nivoahany ny tranony io 2 novambra lasa io. Tsy niverina tao an-trano intsony anefa izy nanomboka io daty ka nanahy mafy ny fianakaviany ary nampandre ny mpitandro filaminana. Vetivety dia niely tao an-toerana ny vaovao ka fijoroana vavolombelona kartie mobila iray no nahafantarana fa nifamaly tamina rangahy iray ity tovolahy ity talohan’ny daty tsy nahitana azy intsony. Notsindrian’ny vavolombelona fa nanao vava be ilay rangahy nifamaly taminy farany. Tsy niandry ela ny mpitandro filaminana fa avy hatrany dia nanao ny fanadihadiana tamin’ilay rangahy. Tsy afa-bela tamin’ny famotorana ranamana ka nilaza sy niaiky fa izy no namono ilay tovolahy. Notantarainy antsimpiriany avy eo ny namonoany ilay tovolahy, izay tamin’ny fomba feno habibiana tokoa. Nolazainy fa novelesiny tamin’ny vato ny lohany, ary nokendainy avy eo mandra pahatapitry ny ainy. Nesoriny avokoa ny fitafiany avy eo ka nasitriny tao an-dava bato manamorona renirano ilay razana ary nototofany vatobe maromaro mba tsy hisy hahita. Ny famotoroana nataon’ny mpitandro filaminana hatrany no nahafantarana fa valifaty no nanaovan’ilay rangahy izao vono olona mahatsiravina izao. Nolazainy mantsy fa namosavy ny zanany lahy ka tratran’irony aretina mihinjihinjitra irony ny zanany ka izay no antony nanaperany ny ainy ity tovolahy ity. Nosamborina niaraka tamin’ilay rangahy ihany koa ny zanany iray izay voalaza fa nahita maso ny rainy namono nahafaty  olona ka tsy nampandre ny mpitandro filaminana, ary ampangaina ho niray tsikombakomba. Natolotra ny fitsarana omaly alatsinainy 18 Novambra teo izy mianaka ireto.

Ny 9 Novambra 2013 lasa teo moa no nahitana ny razana izay efa tena simba tanteraka tokoa.

 Andry N.

Share This Post