Ambatondrazaka : Fihinanana olatra, olona efatra marary

Jacaranda

Fianakaviana iray izay misy olona efatra ao an-trano  no tratran’ny fanapoizinana ara-tsakafo ny talata faha 21 janoary 2014 teo.  Fotoana fisian’ireny zavamaniry atao hoe olatra ireny amin’izao fotoana izao ka maro ny manao laoka azy, satria laoka matsiro. Maro amin’izy ireny koa anefa no misy poizina sy tsy azo hanina. Nanao laoka olatra ity fianakaviana ity ka ny tolakandro dia nalemy  sy nando ary nivalana ny vavy iray. Taitra ny tao an-trano ka nitondra azy teny amin’ny tobim-pahasalamana Ambatonbdrazaka. Rehefa tonga teny anefa, raha mbola nikarakara ny fividianana ny fanafody  ho an’ny marary izy mivady lehibe, niaraka tamin’ny mpanampy iray, dia nalemy sy nando ihany koa  ka samy nakarina teo ambony latabatry ny hopitaly izy 4 mianaka. Samy notazonina tao izy ireo. Mando, mivalana ary fanina sy maleny tsy mahatsiaro saina, toy izany no fisehony, ka izy  telo mianaka no tena voa mafy tsy maintsy notanana teny amin’ny hopitaly Ambatondrazaka amin’izao fotoana izao, fa ilay mpanampy dia efa navoaka . Nanambara ny mpitsabo fa ampy ny fanafody  hitsaboina raha tonga ara-potoana eny ny marary, saingy tokony hitandrina ny rehetra amin’ny fihinanana zavamaniry fanao laoka fa maro amin’izy ireny no misy poizina, raha tsy mahafantatra.

Janus R

Share This Post