Antsirabe : fametrahana ambany faneva ireo polisy miisa 351

Jacaranda

Ny minisitry ny polisim-pirenena sy ny Talen’ny sekoly ENUIAP tany Antsirabe, ary ireo manam-boninahitry ny polisy, ary ny zandary, no nametraka ambany faneva ireo polisy miisa 351, lahy sy vavy. Naseho tamin’izany ny andiany “lafatra”. izay mianatra mandritra ny roa taona. Marihina fa ny salan-taonan’izy ireo dia manodidina ny fito ambin’ny roapolo taona eo ho eo, ka hanomezan-danja hatrany ny hasin’ny polisim-pirenena mba ho olom-banona sy vonona ho an’ny tanindrazana. Mitovy amin’ilay tany Ivato, herinandro lasa, moa ity natao tany Antsirabe ity, ka nofaranana tamin’ny matso nataon’ireto andiany “lafatra” vaovao ireto.

Notsiahivin’ny minisitry ny filaminana antiny moa fa dia mbola ilaina tokoa na dia mitombo avo roa heny amin’izao ary ny fampidirana ny mpianatra miofana ho polisy, satria sady midadasika i Madagasikara no tsy mitsaha-mitombo ny mponina ao aminy, ary anentanana ireo tanora lahy sy vavy manam-panirina ny hanao polisy mba ho matotra sy hendry eo am§pananantotosana ny adidiny mandritra ny fianarany sy ny asany. Hisy  koa moa ny fampiharana ny paik’ady vaoavao hoentina hanatsarana sy hanavaozana ny  fenitry ny eo anivon’ny polisim-pirenena mba hoentina hanoherana ny jiolahy amin’izao fotoana izao. Nampatsiahivin’ny minisitra tamin’izany koa moa ny tokony hampitomboana hatrany ny fitaovana hampiasain’izy ireo hoentina miaro ny olom-pirenena.

Marihina fa manomboka amin’ny diplaoma BEPC no hidirana, amin’ny alalan’ny fifaninana, ary misy isan-taona izany eo anivon’ny polisy.

ALEM

Blueline Air Fiber

Share This Post