Toliara I : Mitokona ireo mpampianatra, mitaky ny fialan’ny « Sefo Cisco »

Efa ho roa volana mahery izao no mitokona ny ankamaroan’ireo mpampianatra, mitaky ny fialan’ny Sefo Cisco ao Toliara I. Nilaza ireto mpanabe mitokona hoe :  « tsy tantinay intsony ny didy jadona sy ny fanamparam-pahefana ary ny ramatahora sy herisetra ataon’ity sefonay ity ». Taorian’ny fifampiresahana sy fifanarahana noraiketina an-tsoratra, ny 12 septambre teo, izay natrehin’ny tomponandraikitra avy ao amin’ny Minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena, dia nesorina ny sora-baventy nivadravadra be nihantona teny amin’ny rihana voalohany, nilaza hoe : « Cisco Toliara I en grève. Miala ny Chef Cisco ». Tapaka tamin’izany ihany koa fa tsy mahazo miditra ny biraony, ary tsy mahazo mamory olona ivelan’ny biraony ny Sefo Cisco Danitsaike. Rehefa nitafa tamin’ny mpanao gazety ity Lehiben’ny faripiadidiam-mpampianarana tanora 31 taona ity, dia nilaza fa, hentitra amin’ny fanatanterahana asa ny tenany, ka izany no tsy itiavan’ireto mpanabe mpitokona zatra ny lalan-dririnina ireto azy. « Raisiko ho didy faha-11 ny velirano fahefatry ny Filoham-pirenena, ka nametraka lamina vaovao sy fitsipika hentitra aho mba hampandeha ny asa rehetra hisian’ny fampandrosoana ifotony, nefa tsy tian’ireo ampaha-mpiasa mitokona zatra gaboraraka sy goragora mitaky ny fialako ato amin’ny Cisco izany. Mahagaga fa ny fametrahako mahitsy ny fomba firesako amin’izy ireo ihany koa, no hitarina fa mpanao didy jadona sy manararao-pahefana ny tenako. Manampahaizana « Doctorant en science de l’éducation » sy « Master en gestion option gouvernance d’entreprise » aho, ka mahafantatra tsara ny tontolon’ny fampianarana sy fitantanana mpiasa, ary fatra-panaja fitsipika », hoy Whega Danitsaike, Sefo Cisco Toliara I.

Eric Nahoda

Suivez-nous aussi sur Facebook

Partager cette publication

Un Commentaire - Ecrire un commentaire

 1. Salama Tompoko
  Marina tokoa izany tenen’ilay chef Cisco izany fa ny mpampianatra ao @ Tulear centre ao sy ny Sasany @ écoles Sasantsasany ao Tulear I dia tsy mampianatra ara-dalana , miditra tara,rava aloha hafa afa- tsy ireo mitazona classe d’examen no mba azoazo.
  Alefa mody aloha ny mpianatra fa Hoe noana rizareo mpampianatra, vizana, Efa ela nanompoana fanjakana sns….
  Mety hiteny izay mamaky ity lahatsoratra ity hoe: « Manao inona ny directeur? »
  Directeur mihitsy no miteny any @ chef Cisco , naharahana an’io.
  Fa ny olana goavana dia matahotra ny directeur satria Efa nisy cas ohatr’io ny tao @ Lycée pilote Antaninarenina ao Tulear ihany , mpampianatra tsy mampianatra , tara lava , mody aloha ka nanaovan’i Proviseur Mr LAHISAROTSE, demandes d’explication t@ izany fotoana izany , dia ireo mpampianatra diso ireo no mitory any amin’ny chef Cisco t@izany fa hoe fianankaviany .
  Inona no niseho?
  Ny chef Cisco sy ny Dren ary ireo mpampianatra ratsy ireo no nitory tany amin’ny ministère ka natao affectation disciplinaire any Manombo avaratra Tulear II ilay proviseur .
  Nefa ilay proviseur mba nandefa tatitra tany amin’ny ministère momba ireo mpampianatra ireo t alohan’ny nitorian-drizareo ireo azy tany amin’ny Ministère ihany koa.
  Nanohitra ny fanesorana io proviseur io ny RAR nandritran’ny fotoana nisinisy fa tsy nahazo rariny ka lasa any ambanivohitra Manombo avaratra ilay proviseur .
  Vokany : Tena tsy hita ny maha pilote ny lycée raha vao niala tao ilay proviseur , ny mpianatra lasa dondrona fa tsy misy ny discipline , satria izay proviseur n’a directeur misolo ireny asain’ny mpampianatra miala ireny dia tsy sahy mametraka discipline tsara fa manaraka izay tian’ny mpampianatra .
  Tsy tadidiko tsara ilay fotoana fa entre 2008-2010 teo
  Ka tsy tokony ho politiser-na mihitsy ny fampianarana fa maty , ary tsy tokony hampidirana ki antrano antrano raha ny notes ny mpianatra sy ny discipline fa io ny ossature ny fampianarana .
  Ka izany no fandehany ka mila jeren’ny Fanjakana Tsara izany zavatra ataon’ny mpampianatra any izany fa mampahelo ny mpianatra

Poster un commentaire