2 Commentaires - Ecrire un commentaire

  1. Ontsa ny fo RAZAFIMAHATRATRA Jean René ( Mad clé) , lasa tokoa ianao
    …. Tsy hisy ahasolo ny toeranao …
    Nahavaky fo , latsa-dranomaso daholo ny mpandevina rehetra
    Mampahery hatrany ny fianakaviana

  2. Sompatra ianao ry Covid, fa nindaosiny androany 30/05/2021 koa ilay solon-draiko Dadatoako Henri Ah-Thon 78 taona..tsy misy vola intsony noho ny fitsaboana

Poster un commentaire