Centre-ville : Grands travaux d’aménagement à partir du 15 avril

Le délégué au maire du 1er arrondissement.

La commune urbaine d’Antananarivo, en collaboration avec le ministère de l’Aménagement, de l’Habitat et des Travaux Publics, va réaliser de  grands travaux dans le cadre du Programme Intégré d’Assainissement d’Antananarivo ou PIAA. Ces grands travaux consisteront à réhabiliter un grand canal d’irrigation d’une longueur de 600 mètres et d’un diamètre de 1,50m, installé en 1930 sous la Rue Andrianampoinimerina. La réhabilitation de ce canal est vitale pour la capitale car elle permettra d’éviter pendant la saison de pluie l’inondation dans le centre-ville. L’annonce des travaux a été faite hier par le délégué au maire du 1er arrondissement Bernard Joseph. La circulation aux alentours de l’Avenue de l’Indépendance risque ainsi d’être perturbée pendant les travaux.

Recueillis par R. Eugène

Suivez-nous aussi sur Facebook

Partager cette publication

3 Commentaires - Ecrire un commentaire

  1. Baiko henjana avy Filoha Andry RAJOELINA ho fanarenana ny tananan’Antananarivo izao ka tsy afaka mitsivalana intsony ny eo anivon’ny CUA na dia tsy mety aminy loatra aza izao. Kanefa raha tia ny vahoakan’Antananarivo ianareo dia soa aza fa eo ny fanjakana foibe hanatanteraka ny asa izay andraikitrareo CUA tanteraka fa tsy natao mihintsy

  2. · Edit

    Zavatra tokony efa natao ela izao fa asa odiany tompon’andriakitra tsy hita sy tsy manao-bola,saingy tokony mba atao anatiny programme CUA sy ny Fanjakana foibe izay itadiavana mpamatsy vola ( inoakao tsara fa betsaka ny mpamatsy vola vonona raha madio sy mangarahara ny fitatanana) dia fanajariana trano fonenana ka arodana any daholo ireo trano tsy manarapenitra rehetra ( bidon ville) sy ireo mandika lalàna aminy fanorenan-trano amorony arabe dia omena izay tompony tany ihany ny trano aminy ambany rihana na arakarakany ny isany rihan’ilay trano dia ny ambony rihana rehetra kosa dia amidiny fanjakana aminy mpanao-bola hafa na ataony olona traite raha mahafeno fepetra rehetra amizany toy olona manana fototra sy toerana-ponenana mazava na tsy miasa aza sy iza fepetra mety atao rehetra,saingy atao mangarahara daholo ny fizarana sy fanomezana an’izany,dia lasa nouvelle ville Antananarivo amizay sy hitarina any aminy Faritany

  3. tratran pression av any ambon zan n CUA dia miapanapana tratran tsy maintsy !!! mino ianareo ry vahoaka fa ra tsy ANR no mi presse otran zao odian CUA fanina teo foan otran atram zay ny canal d’irrigation teto andrenivohitra !!

Poster un commentaire