Insécurité à Antananarivo : Inquiétude de la population

La question qui se pose est : existe-t-il encore des endroits où l’on ne risque pas de croiser des malfaiteurs ou des voleurs à la tire à Antananarivo. Le verdict est sans appel ; aucune des personnes qu’on a interrogées, d’Ambatomainty à Ampitatafika, n’a osé affirmer le contraire, Antananarivo est infesté de bandits de tous genres qui squattent les moindres recoins de la capitale. « Actuellement, la sagesse est de ne pas sortir la nuit. Même pour acheter du pain à l’épicerie qui se trouve à deux pas de la maison, on n’est pas à l’abri d’une attaque ! » selon Rindra, un habitant d’Anjanahary. En effet, la situation ne cesse de s’empirer dans la capitale, qu’on soit en voiture, à moto ou encore à pieds, les malfaiteurs ne sont jamais très loin. De plus, les « mpanendaka » agissent désormais en plein jour, le mal n’attend donc plus le coucher du soleil.

Un phénomène qui ne cesse de gagner du terrain. « Dans les années 90, on savait se défendre à Ampefiloha, les habitants faisaient peur aux brigands. Mais ces derniers temps, on remarque quelques malfaiteurs qui traînent dans nos ruelles », a déclaré Rija. En effet, il suffit de lire les publications des internautes sur Facebook pour comprendre que, l’insécurité ne cesse de gagner du terrain dans la ville des mille. Presque chaque semaine, on peut y lire des plaintes des personnes victimes de vol à la tire à Faravohitra, Ankadivato, 67 ha et bien d’autres fokontany encore. Il est donc tout  à fait normal que la population s’inquiète, après tout, est-ce que tout le monde n’a pas droit à la sécurité dans cette société ?

Anja RANDRIAMAHEFA

Suivez-nous aussi sur Facebook

Partager cette publication

4 Commentaires - Ecrire un commentaire

 1. Firenena faran’ny mahantra indrindra eto ambon’ny tany i Madagascar renivohitra voalohany amin’ny fahalotoana Antananarivo Madagascar Firenena classer zone noir amin’ny tsy fandriampahalemana. Azo atao tsara ny hialana amin’ireo lafiny rehetra voalaza ireo. Famoronana asa , formation sy insertion professionnelle . Indrindra famoahana lalàna miaro ny asa , ny mpampiasa sy ny mpiasa , assurance ho an’ny accident de travail , cotisation mba handraisana retraite rehefa ratrizay misotro ronono.Tena ilaina koa ny fandavantenan’ny tsirairay hanaja lalàna. Fandehanana mianatra an_tsekoly obligatoire mandrampahafeno 16 taona fianarana tsy andoavambola ny fanjakana no miantoka. Zavatra azo tanterahina tsara daholo ireo ary indridra anisan’ny fomba iray hiadina amin’ny fahantrana izay miteraka tsy fandriampahalemana . Omena lanjany sy arovana ,anapetrahana traikefa ny asa tselika rehetra ohatra ny mpivarotra anana, ny mpanao biriky sy ny mpitaombriky , ny mpanasa lamba n olona ,ny mpitarika posy , ny mpivarotra mofo sy kafe , ny mpanao kiraro ….ny maro bé tsy voatanisa . Mino aho fa raha voafehy ny lalàna hirovana ireo Samy hazoto hifoha maraina hanao ny asany daholo ny tsirairay .hanana fahafahana hitsabo tena rehefa marary .handray retirety rehefa antitra .mba afaka hinankanina isan’andro . Fitsaboana maimaimpona ho an’ny olona tena sahira.Fanangana dispensaire . Fialamboly ho an’ny ankizy sy ny tanora . Betsaka ny zavatra azo atao sy tanterahina eto amin’ny Firenentsika .Mila ny fifampitokisana sy ny fiarahamiasa akaiky ny vahoaka sy ny gouvernement Malagasy. Misaotra tompoko .

 2. Firenena faran’ny mahantra indrindra eto ambon’ny tany i Madagascar , renivohitra voalohany amin’ny fahalotoana Antananarivo . Firenena classe zone noir amin’ny tsy fandriampahalemana i Madagascar . Afaka atao tsara ny manova ireo rehetra ireo . Azo atao tsara ny mamorona traikefa amin’ny famoronana asa , formation et insertion professionnelle famoronana lalàna miaro ny asa , mpiasa sy ny mpampiasa . Assurance ho an’ny accident de travail . cotisation handraisana retraite rehefa ratrizay misotro ronono . Obligations mandeha mianatra ho an’ny ankizy mandrampahafeno 16 taona fianarana tsy andoavambola ny fanjakana no miantoka . fitsaboana maimaimpona ho an’ny olona tena sahira . fananganana dispensaire . Fiarovana sy fanomezana lanjany ho an’ny asa rehetra .ohatra n’y mpitarika posy, mpitao _mbiriky, ny mpibata entana .ny mpanasa lamba sy ny asa tselika marobe tsy voatanisa eto . Asina traikefa , lalàna hirovana ny mba tsy hiasa maina , cotisation mba ahafahana mitsabo tena rehefa marary sy handraisana retraite rahatrizay (asa manonkana ho an’ny gouvernement sy minisitrin’ny asa . inspection de travail…) Lavitra ny lalana …nefa zavatra tena azo tanterahina ary indridra anisan’ny fomba iray hiadina amin’ny fahantrana izay miteraka tsy fandriampahalemana.

 3. Marina dia marina ny voalazan’i Rolland E. ny hanampiko azy dia hoe : Saika isam-pianakaviana anie dia misy
  iray na roa ao an-trano manao ilay asa ratsy e ! ireny koa matetika no mitondra mofo kely ho an’ny tokantrano
  ka sarotra be ny hanoro sy hivarotra havana.
  Ny fanafodiny, efa naverimberinay hatrany fa tsy maintsy atao vain-dohan-draharaha ny famoronana sy fam-
  piofanana ASA ho an’ny rehetra ,indrindra ireo tanora vao hanorina ny ho aviny.
  Tokony ajanona daholo ny fandaniana rehetra fa PRIORITE ABSOLUE ny fanorenana ASA ho an’ny tsirairay.
  Ny faharoa tena lehibe sady mifandraika amin’izay voalaza dia ny famerenana ny harena rehetra nangonin’
  ireo mpanodikodim-bola any amin’ny PARADIS FISCAUX, fanagejana ny volam-bahoaka nahodina na amin’ny
  lafiny inona na lafiny inona.
  Ary ny hisin’ny filaminan-tsaina dia avoaka ho hitam-bahoaka ny anarana sy ny sazy omena ireny olona nanao
  ny harem-pirenena tantely afa-drakotra ireny tsy asiana an-kanavaka na tera-tany izany na VAHINY.

 4. · Edit

  Mahagaga aminy ty resaka tsy fandriampahalemana ity,indrindra fa hoany antanandehibe dia efa fantatra daholo ireo faritra mafampana rehetra,tsy hiteny afa tsy ao Antananarivo sy Toamasina aho,inona tsy hanaovany moitandro filaminana ( polisy,Gendarme ary miaramila) tambabe midina aminy ireny faritra ireny ka miaraka miasa aminy fokonolona manampina ireo lalao-poza rehetra fandosirany jiolahy. Midina any ifotiny ihany koa mitety isan-trano,tsy misy ankanavaka io,mijery izay mponina mipetraka ka asiana caméra de surveillance isakizay place izay hita azo anaovana an’izany ka hafahana manao contrôle zavatra misy 24/24,
  Isika rehetra mafantatra fa eny anivony fiarahamonintsika eny ihany ireo jiolahy ireo ka aoka samy handray andraikitra ihany koa ny mponina.
  Ataoko fa hitany fanjakana vola hanaovana an’izany rehefa tena hitady izy ka inoako hidina ampahany maro ny tsy fandriampahalemana eto amintsika raha izay no tanteraka,mbola azo atsaraina izay hevitro izay

Poster un commentaire