Tags: Bala nofonosina

Ny faha-16 febroary lasa teo iny dia naharay voavao avy tamin’olona tsara sitrapo ny zandary ao amin’ny Poste Avancé ao Andrafenkona fa misy lehilahy iray, 50 taona, monina ao amin’ny fokontany Mahazava , kaominina ambanivohitra Andrafenkona,  distrikan’i  Vohemar,  izay mitazona bala marobe ao an-tranony. Raha nataon’ny zandary ny fikarohana sy ny fisavana ny tranon’io lehilahy…