Tags: BRICKAVILLE

Gestion de risques et de catastrophes : Changements de pratiques pour assurer les récoltes

Les agriculteurs des zones vulnérables aux sécheresses, inondations, cyclones, invasion de criquets, etc. ont bénéficié d’un appui pour la sécurité alimentaire et la réduction des risques et de catastrophes. Des mesures ont été appliquées pour améliorer la prochaine récolte. Ankorondrano Sahobakaka nampitahotra et Farafangana pour la région Sud-Est et Manajary pour la région Vatovavy Fitovinany…

# – BEALANANA. Ady tany niteraka fifandonana teo amin’ny fokonolona. Noho ny resaka ady tany dia raikitra ny fifandoana teo amin’ny fokonolona tao Marovato – Beanjezika, Bealanana. Voatery niditra an-tsehatra ny mpitandro filaminana nandamina ny raharaha. Tapaka fa tsy misy mahazo mampiasa ny tany mandrapahatongan’ny manampahefana avy aty Antananarivo. # – BRICKAVILLE. Trano 82 kilan’ny…