Tags: Faradofay

Plusieurs actions sont prévues par le Dr Haja, chef de la région Anosy, d’après sa déclaration lors d’une rencontre avec la presse. En effet, cette région a besoin d’une reconstruction pour retrouver sa vraie valeur, a-t-il soutenu. « En premier lieu, il faut renouer la confiance entre le peuple et tous les dirigeants locaux dans les…

Gaboraraka tanteraka ny fivezivezen’ny toaka gasy amin’iny distrikan’i Faradofay. Saika isan’andro na isaky ny talata, fotoan’ny tsena ao Ivorona-Ifarantsa no itrangan’izany. Fiarabe iray feno toaka gasy entina amin’ny “bidons” am-polony maro no miakatra ao Anôsy.  Ny fotoan’ny tsena no anararaotan’ireo mpanao ratsy izany. Tsy tahotra tsy henatra amin’ny antoandrobe nanahary, mandeha hoazy ny fitondrana ny…