Tags: fiara sprinter

Ny hala-botry sy ny totakely no tena manjaka ao amin’ny kaominin’Alakamisy Anativato raha ny filazan’ny mponina iray tafaresaka taminay. Azo lazaina ho milamina ny kaominina  amin’ny ankapobeny raha ny tsy fandriam-pahalemana no resahina. Tsy mikely soroka rahateo ny mponina any an-toerana amin’ny fiambenana ataon’ny vatan-dehilahy amin’ny alina. Roa lahy no tsikaritry ny fokonolona ny alatsinainy…