Tags: fitakiana

Raha mbola tsy milamina ny toe-draharaha any amin’ny oniversite any Mahajanga dia fantatra izao, fa manana ny fitakiana koa ny avy ao Barikadimy ao Toamasina. Taratasy misokatra lava no nalefan’izy ireo any amin’ny tompon’andraikitra. Raha atao bangotokona izany dia mahasahana ny fiainan’ny oniversite iray manontolo. Nandefasan’izy ireo an’io taratsy io ny tompon’andraikitra any an-toerana. Singanina…