Tags: Gropecam

Ny distrikan’Amparafaravola indray no nidinan’ny fikambanan’ny mpandraharaha ato anatin’ny faritra Alaotra Mangoro amin’izao fotoana izao, lalana potika sahabo eo amin’ny 200 metatra eo, eo akaikin’ny tanànan’Ampasikely, no nasian’izy ireo fanamboarana  ny faha 16 aprily 2014 teo. Araka ny nambaran’ny ben’ny tanànan’Ampasikely dia efa an-taonany maro no nampijaly ny mpitatitra sy ny vahoaka io lalana io,…