Tags: hopitaly Befelatanana

Tetsy  Ampefiloha ny  tovolahy iray mananika faha dimy ambin’ ny roapolo taona any ho any,  izay manana itony aretina tsy fatam-piavina mahatonga azy ho tsy tompon’ ny tenany, nefa toa matanjaka be sady  manao izay hitsin’ ny sainy fotsiny. Sendra ny fandalovan’ ny fisafoana nataon’ ny polisy izy ireo tamin’ izany ka dia nanolo-tanana ny…