Tags: miakatra

Miova ny vidin’ny entana ilain’ny mponina andavandro amin’iny distrikan’i Tôlagnaro iny. Izany dia vokatry ny rotsak’orana be loatra. Iray amin’izany ny vidin’ny atodim-borona. Raha 300Ar ny vidin’ny atody iray, andro vitsivitsy lasa ,niakatra ho 800Ar izany amin’izao fotoana. Tsy ahitana atody firy ao an-drenivohitra Anôsy. Ny atody tonga any an-toerana dia saika atodim-borona avy eto…

Mananintanina indray ny fiavian’ny andiam-balala ho an’ny faritra andrefan’i Vakinankaratra iny, mipaika amin’ny faritra Menabe. Amin’izao fotoanan’ny rotsak’orana izao mantsy no tena mahafoy ireo atodim-balala miampy ny andro migaigaina. Manomboka foy ireo atodim-balala raha ny vaovao voaray  ka mitaintaina ny mponina. Efa maro be mantsy ny vokatra nolalovan’ireo kijeja eny antampon-tanety, izay efa tena maro…