Tags: ministera

Na dia efa milamina aza ny raharaha mahakasika fanaovana herisetra tamin’ny mpanao gazetin’ny RNM/TVM Toliara, Siely Landernaux, ny asabotsy hariva teo, dia manameloka ny fihetsika tsy faseho masoandro mamoehatra amin’ny fikasihan-tanana mpanao gazety ny minisiteran’ny Serasera. Omaly ihany dia nampanantsoin’ny raiamandrenibe mpitan-kazomanga avy ao amin’ny Toko be telo, izay foko niavian’ilay kandidà depiote sy ilay…