Tags: nirongo basy

Ny zoma hariva tokony ho tany amin’ny 7 ora tany ho any, nirefotra ny basy teny Andavamamba amin’ilay lalana vita rarivato mandeha mianatsimo iny. Mpivarotra roa no notahifana jioilahy miisa dimy nirongo basy kalach. Ny iray fivarotan-kena ary ny faharoa mpivarotra enta-madinika. Teo amin’ilay mpivarotra enta-madinika ry zalahy no nandeha voalohany. Nokendreny tamin’ilay fotoana tsy…