Tags: ny kijeja

Mananintanina indray ny fiavian’ny andiam-balala ho an’ny faritra andrefan’i Vakinankaratra iny, mipaika amin’ny faritra Menabe. Amin’izao fotoanan’ny rotsak’orana izao mantsy no tena mahafoy ireo atodim-balala miampy ny andro migaigaina. Manomboka foy ireo atodim-balala raha ny vaovao voaray  ka mitaintaina ny mponina. Efa maro be mantsy ny vokatra nolalovan’ireo kijeja eny antampon-tanety, izay efa tena maro…