Tags: Saribao sy kitay

Miova ny vidin’ny entana ilain’ny mponina andavandro amin’iny distrikan’i Tôlagnaro iny. Izany dia vokatry ny rotsak’orana be loatra. Iray amin’izany ny vidin’ny atodim-borona. Raha 300Ar ny vidin’ny atody iray, andro vitsivitsy lasa ,niakatra ho 800Ar izany amin’izao fotoana. Tsy ahitana atody firy ao an-drenivohitra Anôsy. Ny atody tonga any an-toerana dia saika atodim-borona avy eto…