Tags: toaka gasy

Antsirabe : Toaka gasy 1250 litatra saron’ny zandary

Toaka gasy 1250 litatra no saron’ny zandary avy ao amin’ny borigadin’ny zandarimaria Andranomadio ny 27 febroary lasa teo. Nandritra ny fisavana mahazatra fanaon’ny zandary tao Manandona amin’ireo fiara mandalo  no nahatratrarana ireto toaka gasy maro be ireto. Fiara avy any Amoron’Imania  Nambaran’ilay nitondra fiara fa manana taratasy fahazahoan-dàlana ny tenany mitondra sy mivarotra toaka gasy.…

Gaboraraka tanteraka ny fivezivezen’ny toaka gasy amin’iny distrikan’i Faradofay. Saika isan’andro na isaky ny talata, fotoan’ny tsena ao Ivorona-Ifarantsa no itrangan’izany. Fiarabe iray feno toaka gasy entina amin’ny “bidons” am-polony maro no miakatra ao Anôsy.  Ny fotoan’ny tsena no anararaotan’ireo mpanao ratsy izany. Tsy tahotra tsy henatra amin’ny antoandrobe nanahary, mandeha hoazy ny fitondrana ny…