Tôlagnaro : « Bois de rose 4m” iray, 20.000Ar ny vidiny eny amin’ny tambanivolo

Tsy mbola mitsahatra hatramin’izao ny fikapana sy ny fanondranana “bois de rose” any amin’iny faritra Anôsy iny. Arakaraka ny fitrandrahana azy no toa vao mainka mampiroborobo ny afera maloto. Raha iny tapany avaratry ny distrikan’i Fort Dauphin iny no mpanao azy dia efa nivadika any amin’ny kaominina ambanivolon’Ampasimena izany amin’izao fotoana izao. Andian’olona avy any an-toerana sy avy amin’ny faritra hafa no tompon’antoka amin’izao fanaovana tsinontsinona ny harem-pirenena izao. Lasan-ko vavany sy tafondro vava fotsiny ny tomponandraikitra any Anôsy raha nilaza fa hoenjehina ary hokarapahina ireo manodinkodina amin’ny tsy ara-dalàna  ny haren’ny faritra, harem-pirenena. Araka ny fanahadihadiana dia ireo tomponandraikitra ara-panjakana sy olom-boafidy ary mpandraharaha ara-toekarena any amin’ireo kaominina misy ity vokatra iray ity no miray tsikombakomba mampikapa sy manondrana ny hazo.  Samy mifandrombaka mikapa sy manao fitadiavana amin’ny alalan’ny famarotana ity akora iray ity avokoa ny mponina, eny fa hatramin’ny kilonga vao misandratr’aina (14-18taona). Vao nijanona mantsy ny fihazana oratsimba, na “langouste”, dia tany amin’ny fikapana ala (bois de rose) no nataon’ny mponina antom-pivelomana. Tamin’ny resaka nifanaovana tamin’ireo mpikapa hazo tany an-toerana no nahafantarana fa vidin’ireo mpandraharaha eo amin’ny 20 000Ar ny 4 metatra raha mihoatra ambony lavitra noho izany ny amarotana amin’ireo “kelimaso”. Araka ny loharanom-baovao hatrany no nahalalana fa olo-maventy ao Fort dauphin no ao an-damosin’ity afera “bois de rose » ity ary mifandray tendro amin’ireo teratany vahiny.

ROM FARADY

Suivez-nous aussi sur Facebook

Partager cette publication