Tags: Carrière

Efa ho folo andro mahery  teo izay no nahavaky ny karierana-vatosoa tao amin’ny kaomina Mangarano Atsirabe II. Ao amin’ny fokontany Anivosaha no misy ity toerana ity, ankehitriny efa tsy tambo isaina intsony ireo olona tonga mitrandraka vatosoa ao amin’ity faritra ity. Tsy azo afenina ny zava-nitranga tao Ilakaka sy ireo toerana ahitana vatosoa sarobidy, fa…