Tags: Chef Marius

Chef Marius : Naratran’ny mpanendaka telo lahy

Vaky ny lohany ary naratra ihany koa teo ambanin’ny masony. Novelesin’ny mpanendaka tamin’ny vy i Marius Rafiakarana. Vaky ny lohany ary nisy naratra ihany koa teo ambanin’ny tetamasony. Izany dia vokatry ny herisetra nianjady taminy nandritra ny asan-jiolahy nitranga tetsy Antaninareina ny alin’ny alatsinainy teo. “Avy namonjy fety izaho sy ny namako. Efa-dahy izahay no…