Tags: nampitahotra

Andro maro izay, resaka be teny amin’ny faritra Ankorondrano Andrefana sy eny Andranomahery ny nahitan’ny olona sahobakaka voalaza fa faran’izay lehibe tokoa. Talohan’ny faran’ny taona, avy tao anaty tatatra Andriantany, nisy sahobakaka miloka mavo, ngezabe nitsambikina teo amoron-drano. Nisy ny nahita izany ary nikasa ny hisambotra azy. Tsy nisy nahazo mihitsy anefa ilay izy fa lasa…

Gestion de risques et de catastrophes : Changements de pratiques pour assurer les récoltes

Les agriculteurs des zones vulnérables aux sécheresses, inondations, cyclones, invasion de criquets, etc. ont bénéficié d’un appui pour la sécurité alimentaire et la réduction des risques et de catastrophes. Des mesures ont été appliquées pour améliorer la prochaine récolte. Ankorondrano Sahobakaka nampitahotra et Farafangana pour la région Sud-Est et Manajary pour la région Vatovavy Fitovinany…