Tags: nitokona

Taorian’ny 14 novambra 2013 lasa teo rehefa voalaza fa nivaha ny olana tamin’ny tsy fandraisana ny karama roa volana sy ireo fitakiana maro samihafa napetrak’ireo mpiasan’ny kaominina nitokona dia niverina indray ny fitokonana ankehitriny. Ny alakamisy 28 novambra 2013 lasa teo no nitokona tsy niasa indray ny mpiasan’ny kaominina ary namoaka ireo sora-baventy isan-karazany mitaky …